Palinovečka 47, 10 000 Zagreb
+385 91 515 5430, +385 91 799 5101
DVORANA TAEKWONDO KLUBA ACTIV, HORVAĆANSKA CESTA 166

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

DVORANA O.Š. ALOJZIJA STEPINCA, KUZMINEČKA 14

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

Newsletter